default_mobilelogo

Škultétyho 10, Bratislava
Nováková Ľudmila
+421 2 44 645 841, 42

Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava
Majerik Marián - očný optik, dipl. optometrista

Eisnerova 56/A
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
Melánia Mellenová
+421 2 647 613 45
www.optikam.sk

Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Gabriela Štvrtecká
+421 2 52 44 639
www.optikaprestige.sk

M.Sch.Trnavského 8, 841 01 Bratislava
Tomanová Ivana
+421 2 64 360 955

Laurinská 3, 81101 Bratislava
Takáč Milan
+421 2 54 410 493
www.optikaexclusiv.sk

Prievozská 2/1, 811 01 Bratislava
Václav Sulek
02 - 544 104 93
www.optikaexclusiv.sk

Odborárske nám. 1, 811 07 Bratislava
Jančík Matej
+421 2 555 66 250
www.optikavion.sk

Gercenova 4, 851 01 Bratislava
Nespalová Soňa
+421 911 237 232
www.optikavion.sk

Lichnerova 16, Senec
Monika Tulisová
+421 905 433 944
www.optikmorvay.sk

M.R.Štefánika 12, Pezinok
Bc. Miroslava Fitzová
+421 948 777120
www.omoptik.sk

Gorkého 12, 811 01 Bratislava
Šebeňová Stanislava - očný optik

ematínska 5/A, 851 05 Bratislava
Mgr. Katarína Bašnáková
+421 917 776 602
www.neovizia.sk

Vazovova 22, Bratislava
Bachratý Ján
+421 2 55 572 836

Malinovská 174 A, 900 28 Zálesie
Hošková Tatjana - očný optik, dipl. optometrista

Panská 29, Bratislava
Janková Mária
+421 2 54 435 615

Líščie údolie 57, Bratislava
Šemrincová Silvia
+421 2 65 425 864

Kubačova 19, Bratislava
Múčka Marek
+421 2 44 888 586

Grösslingová 12, Bratislava
Baranová Petra
+421 2 52 967 523

Benediktiho 1, Bratislava
Šimurdová Hedvika
+421 2 52 498 258

Vajnorská 100, OC POLUS, Bratislava
Hošková Tatiana
+421 2 49 104 090

Panónska cesta 25, HM TESCO, Bratislava
Beutelhauser Rastislav
+421 2 67 283 051

Ivanská cesta 12, AVION SC
Szamaránszky Zoltán
+421 2 48 252 452

Einsteinova – AUPARK, (poschodie) Bratislava
Majerová Ivana
+421 2 62 413 061

Einsteinova - AUPARK, (prízemie) Bratislava
Ilčík Eugen
+ 421 905 936 801

Púchovská 10, OC Rača, 831 06 Bratislava
Štefan Bisták
+421 2 38 103 986
www.eurooptika.sk

Cyprichova 18, 831 05 Bratislava
Štefan Bisták
+421 2 44 872 287
www.eurooptika.sk

Radlinského 1155/14, 901 01 Malacky
Marta Bednáriková
+421 34 77 23 065