default_mobilelogo

 

Optická únia Slovenska je dobrovoľná, stavovská organizácia združujúca fyzické a právnické osoby, pôsobiace v obore očná optika. Členmi únie sú podnikatelia, majitelia, zamestnanci a distribútori očnej optiky na Slovensku.

 

Optická únia Slovenska vznikla v roku 2006 zlúčením Komory očných optikov a optometristov (profesnej organizácie) a Optickej asociácie (organizácie združujúcu podnikateľské subjekty v obore očná optika) za účelom ochrany dobrého mena a etiky podnikania v obore očný optik a optometria na Slovensku.

 

Predstavenstvo únie sa snaží presadzovať záujmy svojich členov vo vzťahu k organizáciám štátnej správy / napr. Živnostenský úrad, Daňový úrad, Ministerstvá SR ) a jedná v mene svojich členov so Zdravotnými poisťovňami.

 

Optická únia dohliada na odbornú výuku budúcich očných optikov a optometristov a asistuje pri vytváraní koncepcie ich vzdelávania. Je hlavným iniciátorom a tvorcom koncepcie celoživotného vzdelávania očných optikov a optometristov na Slovensku.